Garantie

52 NORTH hanteert een garantietermijn van 6 maanden na datum van aankoop. Elke
situatie wordt individueel beoordeeld door ons. Neem contact op via info@52north.shop
en voeg de volgende informatie toe:
● Ordernummer en volledige naam
● Foto/video van het beschadigde product en een korte omschrijving

Indien wordt vastgesteld dat het gaat om een productiefout zal je product kosteloos
worden gerepareerd of vervangen. Let wel, de garantie vervalt wanneer een gebrek is
ontstaan als gevolg van of dat voortvloeit uit onvoorzichtigheid doordat jij of iemand
anders het product hebben proberen aan te passen of het product hebben gebruikt
waar het niet voor gemaakt is.

Beschadiging van producten buiten de termijn van 6 maanden na datum van aankoop
vallen niet onder de garantievoorwaarden. Daarnaast valt het verliezen van producten
niet onder de garantievoorwaarden.

Verkeerd/beschadigd product ontvangen

52 NORTH streeft ernaar om alle producten en je bestelling grondig te controleren voor
verzending.

Wanneer je toch een verkeerd of beschadigd product hebt ontvangen dien
je dit binnen 3 dagen na ontvangst aan ons kenbaar te maken. Dit kun je doen door een
mail te sturen naar info@52north.shop met de volgende informatie:

● Ordernummer en volledige naam
● Foto/video van het beschadigde product en een korte omschrijving

Wanneer je ons later dan 3 dagen na ontvangst op de hoogte stelt kunnen we niet meer
aansprakelijk gesteld worden.